การผ่าตัดชนิดนี้จะช่วยแก้ไขให้ได้รูปทรงของจมูกตามต้องการ

การผ่าตัดแก้ไขรูปทรงของจมูก

จมูกเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางใบหน้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสวยงามและกลมกลืนของใบหน้า การผ่าตัดชนิดนี้จะช่วยแก้ไขให้ได้รูปทรงของจมูกตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขจากจมูกใหญ่ให้เล็กลง จากเล็กให้ใหญ่ขึ้น จากสั้นที่สูงให้เตี้ยลงหรือจากเตี้ยให้สูงขึ้น จากจมูกสั้นให้ยาวขึ้น จากยาวให้สั้นลง หรือแม้กระทั่งจมูกที่เสียรูปทรงไปจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น อุบัติเหตุจมูกหัก เบี้ยวคดเป็นมาแต่กำเนิด เป็นต้น การผ่าตัดมักเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัดต่อเสริมกระดูดอ่อน หรือกระดูดแข็งในบางกรณีอาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เสริมเช่น GORE TEX หรือซิลิโคนแท่งร่วมด้วย

ภาพก่อน - หลัง การผ่าตัดแก้ไขรูปทรงของจมูก

การผ่าตัดแก้ไขรูปทรงของจมูก