การผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก แก้ไขตาแหก แก้ไขอาการหลับตาไม่สนิท

การผ่าตัดแก้ไขและฟื้นฟูโครงสร้างใต้เปลือกตา Oculoplastic surgery 

โครงสร้างใต้เปลือกตามีความละเอียดและสลับซับซ้อนมาก แพทย์ที่จะประสบความสำเร็จในการผ่าตัดชนิดนี้ต้องมีความเข้าใจกายวิภาคของโครงสร้างเปลือกตาเป็นอย่างดี เพราะการผ่าตัดบริเวณนี้จะมีผลต่อการทำงานของเปลือกตาและรูปทรงของตา เช่น การผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก การผ่าตัดแก้ไขตาแหก การผ่าตัดแก้ไขอาการหลับตาไม่สนิท เป็นต้น แผลผ่าตัดของการผ่าตัดเปลือกตาจะซ่อนอยู่ในรอยพับตามธรรมชาติของเปลือกตาบน หรือบริเวณขอบตาล่างใต้ขนตา การผ่าตัดชนิดนี้ส่วนใหญ่ทำภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ เนื่องจากเปลือกตาเป็นบริเวณที่ค่อนข้างบอบบาง อาการบวมหลังผ่าตัดจึงอาจยาวนานถึง 2 สัปดาห์ แพทย์จะนัดตัดไหมประมาณ 7–10 วัน

ภาพก่อน - หลัง การผ่าตัดแก้ไขและฟื้นฟูโครงสร้างใต้เปลือกตา

Oculoplastic surgery
การผ่าตัดแก้ไขและฟื้นฟูโครงสร้างใต้เปลือกตา