ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลือกตาบนให้แลดูเข้ากับใบหน้า หรือต้องการแก้ไขเปลือกตาบนให้ส่งเสริมใบหน้าให้ดูโดดเด่นสวยงามขึ้น

การผ่าตัดทำตาสองชั้น Eyelid crease reconstruction

      ในผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลือกตาบนให้แลดูเข้ากับใบหน้า หรือต้องการแก้ไขเปลือกตาบนให้ส่งเสริมใบหน้าให้ดูโดดเด่นสวยงามขึ้น ก็สามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดทำตาสองชั้น คนไข้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ชั้นตามีขนาดใหญ่หรือเล็กและเลือกรูปทรงได้ตามต้องการ แผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ในรอยพับตามธรรมชาติของเปลือกตาบนมีขนาดเล็กตั้งแต่ 2-3 มม.ไปจนถึงตลอดตามความยาวของเปลือกตาบนขึ้นอยู่กับลักษณะของเปลือกตาก่อนผ่าตัด การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ ?-1ชั่วโมง ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ หลังผ่าตัดเปลือกตาบนจะบวมอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แพทย์จะนัดตัดไหมประมาณ 1 สัปดาห์

ภาพก่อน - หลัง การผ่าตัดทำตาสองชั้น

Eyelid crease reconstruction
การผ่าตัดทำตาสองชั้น