โกลบอล เมดิคัล คลินิก ตั้งอยู่บนถนนสีลม ซอย 1 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ใกล้ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ตึกซีพี ซอยศาลาแดง ซอยคอนแวนต์ และซอยธนิยะ

โกลบอล เมดิคัล คลินิก
281/8-9 ซอย สีลม 1 
ถ. สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-6355414-6
แฟกซ์ 02-6355417
เวลาทำการ : เปิด วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
                      ปิด วันอาทิตย์