การผ่าตัดแก้ไขหูกางจะช่วยลดขนาดของใบหูและจัดตำแหน่งของใบหูให้แนบกับศีรษะ

การผ่าตัดแก้ไขหูกาง Otoplasty

การผ่าตัดแก้ไขหูกางจะช่วยลดขนาดของใบหูและจัดตำแหน่งของใบหูให้แนบกับศรีษะมากขึ้น สามารถทำได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับในเด็กต้องรอให้เด็กอายุ 5-6 ปี เมื่อใบหูหยุดการเจริญเติบโตเสียก่อนจึงค่อยพิจราณาทำการผ่าตัด การผ่าตัดจะเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของกระดูกอ่อนใบหูให้มีรูปทรงและอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ แผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่หลังใบหู การผ่าตัดใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง

ภาพก่อน - หลัง การผ่าตัดแก้ไขหูกาง

การผ่าตัดแก้ไขหูกาง