การเสริมจมูกด้วยการผ่าตัดใส่ซิลิโคนแท่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยัดและปลอดภัยพอสมควร

การผ่าตัดเสริมจมูก Silicone augmentation

การเสริมจมูกมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะจมูก ใบหน้า และผิวหนังของแต่ละคน การเสริมจมูกด้วยการผ่าตัดใส่ซิลิโคนแท่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยัดและปลอดภัยพอสมควร ถ้าเลือกคนไข้ที่เหมาะสมและเลือกใช้ซิลิโคนที่ถูกต้อง ปัญหาสำคัญของการใส่ซิลิโคนแท่งก็คือ การเลื่อนผิดตำแหน่ง เบี้ยว เอียง และการทะลุหลุดออกมาของแท่งซิลิโคน ดังนั้นหลังผ่าตัดคนไข้ควรที่จะให้แพทย์ตรวจจมูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ภาพก่อน - หลัง การผ่าตัดเสริมจมูก Silicone augmentation

Nose augmentation (augmentation rhinoplasty)

ภาพก่อน - หลัง การตัดปีกจมูก

การผ่าตัดเสริมจมูก